فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- .......
1 نام و نام خانوادگی
2 عنوان کامل دوره آموزشی
3 وابستگی سازمانی
4 آدرس پست الکترونیکی
5 مرتبه علمی
6 تلفن تماس
7 مدت دوره
8 هزینه دوره
9 توضیحات در مورد جزئیات دوره
10 رزومه
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.