انجمن علوم صوتی ایران- دستاوردهای انجمن
اهم دستاوردها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
انجمن مهندسی صوتیات ایران در سال 1391 دستاوردهایی داشته که بخشی از آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:
1. برگزاری بازدیدهای متعدد علمی داخلی و خارجی
2. برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد
3. امضای تفاهم‌نامه آموزشی انجمن با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف،
4. انجام پروژه‌های متعدد پژوهشی و نظارتی
5. معرفی حوزه‌های ذیل برای نخستین بار در کشور:
آوصوتیّات، زمین‌صوتیّات، جوّ صوتیّات، زیست‌صوتیّات، سازه صوتیّات، آوافیزیک، آواشیمی، صوتیّات جاذب‌ها و صوتیّات فضا،
6. برگزاری جلسات متعدد هم‌اندیشی در خصوص:
تعیین حوزه‌های صوتیّات، حوزه‌های علمی فعالیتی مورد علاقه انجمن، قابلیت‌ها و توانمندی‌های زبان فارسی در ارائه ادبیات صوتیّات، فن‌اوری آوصوتیات، چرایی تدوین نقشه‌راه صوتیات و ...،
7. برگزاری سخنرانی‌های متعدد علمی


نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم صوتی ایران:
http://aesi.ir/find-1.103.30.fa.html
برگشت به اصل مطلب