انجمن علوم صوتی ایران- مقدمه
مقدمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به‌منظور گسترش، پیشبرد، ارتقای علمی و پرورش نیروهای متخصص در زمینه علوم صوتی با ایجاد و بهبود زیرساخت های آموزشی- پژوهشی مبتنی بر فرهنگ پارسی- اسلامی، انجمن علوم صوتی ایران در سال ۱۳۹۰ تأسیس گردید. این انجمن در زمینه‌های علمی، پژوهشی و فناوری فعالیت می‌کند و برای نیل به اهداف فوق فعالیت‌های زیر را در دستورکار قرار داده است:
– انجام تحقیق های علمی و فناورانه در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای در زمینه علوم صوتی فعالیت دارند،
– همکاری با بخشها و مراکز اجرایی، علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری در زمینه ارزیابی، بازنگری و اجرای طرح‌ها،
– ترغیب و حمایت از پژوهشگران در جهت اهداف انجمن، – ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای و نظارتی،
– تهیه، تدوین و تأیید استانداردهای ملی در زمینه علوم صوتی،
– برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی،
– انتشارات علمی در فضای حقیقی و چندرسانهای و سایر فعالیت‌های مرتبط با اهداف انجمن.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم صوتی ایران:
http://aesi.ir/find-1.56.26.fa.html
برگشت به اصل مطلب