انجمن علوم صوتی ایران- تاریخچه انجمن
تاریخچه انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ضرورت وجودی انجمن در حوزه علوم صوتی قبل از سال ۱۳۸۵، به دلیل فعالیت‌های پژوهشی صورت پذیرفته توسط متخصصین این حوزه، به شدت احساس گردید. پس از آن پیگیری‌هایی در سطح مراکز علمی کشور، صورت پذیرفت و نتایج نسبی به دنبال داشت. این پی‌گیری‌ها با برگزاری اولین همایش (کنگره) ملّی صوت در شیراز رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت. در نظر بود در این همایش فرآیند عضویابی به صورت رسمی آغاز و فرم‌های مربوطه توزیع گردد. متأسفانه به دلیل بروز برخی ناهماهنگی‌ها، این مهم تحقق نیافت و تأخیری قابل توجه در روند تأسیس انجمن ایجاد گردید. پس از این تأخیر، تلاش‌ها برای تأسیس انجمن با جدیت بیشتر و گسترده‌تر در تعامل با وزارت علوم، تحقیقات و فن‌اوری انجام شد. فرآیند عضوگیری اعضای حقیقی و حقوقی در رای‌زنی‌ها و تعاملات گسترده با دست‌اندرکاران صوتیات کشور اعم از دانشمندان، پژوهشگران، صنعتگران و صنایع انجام شد. سرانجام، پس از مساعی بسیار در فراهم آوردن مقدمات و الزامات قانونی تأسیس انجمن، در دی‌ماه ۱۳۹۰، مسئولین محترم کمیسیون انجمن‌های علمی با بررسی مستندات و صلاحیت‌های تسلیم شده، مجوز تأسیس و فعالیت انجمن علوم صوتی ایران را صادر نمودند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم صوتی ایران:
http://aesi.ir/find.php?item=1.101.27.fa
برگشت به اصل مطلب