انجمن علوم صوتی ایران- آشنایی با انجمن
وظایف و فعالیت‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/7 | 
     ماده ۵: به‌منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:
               ۱-۵- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم صوتیات سر و کار دارند.
               ۲-۵- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
               ۳-۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
               ۴-۵- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی 
               ۵-۵-  برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
               ۶-۵- انتشار کتب و نشریات علمی.
   
                                                                                                                                                                                                به‌روزرسانی شده در ۱۴۰۰/۰۶/۰۷                                                                                                                                                                                                               
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم صوتی ایران:
http://aesi.ir/find-1.102.75.fa.html
برگشت به اصل مطلب