انجمن مهندسی صوتیات ایران- آشنایی با انجمن
وظایف و فعالیت‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/10/17 | 
     ماده 5: به‌منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:
               1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم صوتیات سر و کار دارند.
               2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
               3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
               4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی 
               5-5-  برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
               6-5- انتشار کتب و نشریات علمی.
   
                                                                                                                                                                                                              به‌روزرسانی شده در ۹۷/۰۷/۰۳                                                                                                                                                                                                                
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی صوتیات ایران:
http://aesi.ir/find.php?item=1.102.75.fa
برگشت به اصل مطلب