انجمن مهندسی صوتیات ایران- درخواست عضویت در انجمن
عضویت درخواست عضویت در انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/10 | 
اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم در صورت تمایل برای عضویت در انجمن مهندسی صوتیات ایران می‌توانند برگه الکترونیکی عضویت در انجمن را تکمیل نمایند. نتیجه درخواست عضویت پس از تصمیم‌گیری و تصویب در انجمن به اطلاع عزیزان خواهد رسید.
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی صوتیات ایران:
http://aesi.ir/find.php?item=1.104.46.fa
برگشت به اصل مطلب