انجمن علوم صوتی ایران- مسئولان انجمن
مسئولان انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 
اعضای اصلی:

رئیس انجمن: دکتر مهدی دائمی

نائب رئیس: دکتر مهدی رمضانی‌زاده

خزانه‌دار: دکتر سید حجت‌اله مؤمنی‌ماسوله

عضو اصلی هیئت مدیره: دکتر مسعود بحرینی‌مطلق

عضو اصلی هیئت مدیره: دکتر محمدامین فیض‌چکاب

اعضای علی‌البدل:

دکتر سعیدرضا مساح

دکتر اباذر حاج‌نوروزی

بازرس:

عضو اصلی: دکتر زینب امیری‌فلاح

عضو علی‌البدل: مهندس عباس بحرینی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم صوتی ایران:
http://aesi.ir/find.php?item=1.59.72.fa
برگشت به اصل مطلب